Jiří Dvořák

Grafický
Design

Vážený návštěvníku,

mé jméno je Jiří Dvořák, pracuji v reklamní sféře jako freelancer, ve které se specializuji na grafické zpracování. Mám zkušenosti s tvorbou tiskovin a webových produktů jako jsou magazíny, letáky, internetové stránky či reklamní bannery. Díky předcházejícímu studiu zvládnu vše připravit pro tisk i online prezentaci.


V mém harmonogramu společně
najdeme čas pro vás!

+420 731 842 626  | 
info zavináč dvorakj.com  | 
7–19 h

Ukázka prací

Art
Dir

Pre-
Press

CSS
Dev

’06
SOŠMGP
’11
DEUS RA
’13
AAA MKT
’16
FREELANCE
Ukázka prací

Technologie

Při navrhování vzhledu
tiskovin
rád využívám
některé technologie.


SÍTOTISK

ZLATOTISK

VÝSEK

RAŽBA

PARCIÁLNÍ LAK

LAMINACE

Kontakt

+420 731 842 626
info zavináč dvorakj.com

Účetní údaje a faktury

faktury zavináč dvorakj.com
Nejsem plátcem DPH.